Rýchly kontakt

Tel.: 02 / 44 64 29 67
E-mail.: znalectvo@vurhp.sk

Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva, a.s. je  znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v týchto odboroch a odvetviach:

Odbor:             Stavebníctvo
Odvetvie:         Pozemné stavby
Odvetvie:         Odhad hodnoty nehnuteľností

Odbor:             Ekonomika a riadenie podnikov
Odvetvie:         Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Základným podnikateľským zameraním VÚRHPaSI, a.s. je poskytovanie komplexných služieb v oblasti procesov riadenia hodnoty podniku, stanovenia hodnoty podniku, transformácie a ekonomickej optimalizácie podnikateľských subjektov, reštrukturalizácie podniku, zmeny právnej formy a identifikácie majetku.